בקשת הלוואה עבור חופשה מספר 00107329 - בלנדר הלוואות

בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00107329

הלוואה לחופשה


בקשת הלוואה מספר 00107329 - הלוואה לחופשה.

נושי ביקש הלוואה על סך 32240.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לחופשה.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1006.75 ₪.
נושי ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00107329
מטרת ההלוואה:הלוואה לחופשה
ההחזר החודשי המקסימלי:1006.75 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:32240.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 11-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:נושי
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר