בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00107987

הלוואה לחופשה


בקשת הלוואה מספר 00107987 - הלוואה לחופשה.

צ.ש. ביקש הלוואה על סך 24075.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לחופשה.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 754.11 ₪.
צ.ש. ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.
צ.ש. הוסיף טקסט חופשי לבקשת ההלוואה שלו: מבקש לאשר את בקשתי להלוואה. יש לי 4 ילדים שאחד מהם חייל ואחר ממש לפני גיוס, בעיצומו של החופש הגדול. צריכים את ההלוואה לחופשה משותפת ולהיערכות לשנת הלימודים החדשה. ראיתי את הפרסום בטלוויזיה. תודה רבה.

פרטי בקשת הלוואה 00107987
מטרת ההלוואה:הלוואה לחופשה
ההחזר החודשי המקסימלי:754.11 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:24075.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 20-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:צ.ש.
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר