בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00010023

הלוואה לטיפול קוסמטי


בקשת הלוואה מספר 00010023 - הלוואה לטיפול קוסמטי.

לקבל ביקש הלוואה על סך 15375.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לטיפול קוסמטי.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 481.8 ₪.
לקבל ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00010023
מטרת ההלוואה:הלוואה לטיפול קוסמטי
ההחזר החודשי המקסימלי:481.8 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:15375.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:16-03-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:לקבל
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר