בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00220008

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00220008 - הלוואה לכיסוי חובות.

fabbjohn83 ביקש הלוואה על סך 32680.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1214.51 ₪.
fabbjohn83 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 30 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00220008
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1214.51 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:32680.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 14-08-2019
משך ההלוואה בחודשים:30 חודשים
כינוי הלווה:fabbjohn83
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר