בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00293691

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00293691 - הלוואה לכיסוי חובות.

kindowen59 ביקש הלוואה על סך 3350.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 279.17 ₪.
kindowen59 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00293691
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:279.17 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:3350.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 12-09-2020
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:kindowen59
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר