בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00293707

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00293707 - הלוואה לכיסוי חובות.

nextwest15 ביקש הלוואה על סך 32850.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 697.97 ₪.
nextwest15 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 60 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00293707
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:697.97 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:32850.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 13-09-2020
משך ההלוואה בחודשים:60 חודשים
כינוי הלווה:nextwest15
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר