בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00335382

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00335382 - הלוואה לכיסוי חובות.

Ksvulberg ביקש הלוואה על סך 30240.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1733.7 ₪.
Ksvulberg ביקש להחזיר את ההלוואה ב 18 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00335382
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1733.7 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:30240.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 16-04-2021
משך ההלוואה בחודשים:18 חודשים
כינוי הלווה:Ksvulberg
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר