בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00001906

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00001906 - הלוואה לכיסוי חובות.

240000 ביקש הלוואה על סך 15300.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 475.11 ₪.
240000 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00001906
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:475.11 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:15300.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:31-10-2014
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:240000
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר