בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00008898

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00008898 - הלוואה לכיסוי חובות.

אפריקה ביקש הלוואה על סך 12240.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 310.75 ₪.
אפריקה ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00008898
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:310.75 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:12240.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:11-02-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:אפריקה
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר