בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00009996

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00009996 - הלוואה לכיסוי חובות.

yeh283 ביקש הלוואה על סך 30237.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 948.23 ₪.
yeh283 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00009996
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:948.23 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:30237.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:15-03-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:yeh283
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר