בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00010521

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00010521 - הלוואה לכיסוי חובות.

uzbek ביקש הלוואה על סך 10250.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 463.81 ₪.
uzbek ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00010521
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:463.81 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:10250.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:31-03-2015
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:uzbek
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר