בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00016937

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00016937 - הלוואה לכיסוי חובות.

Azarya91 ביקש הלוואה על סך 3200.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 144.77 ₪.
Azarya91 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00016937
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:144.77 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:3200.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:12-05-2015
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:Azarya91
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר