בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00016947

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00016947 - הלוואה לכיסוי חובות.

pashut ביקש הלוואה על סך 17937.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 562.34 ₪.
pashut ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00016947
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:562.34 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:17937.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:13-05-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:pashut
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר