בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00017126

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00017126 - הלוואה לכיסוי חובות.

מבשר השחר ביקש הלוואה על סך 30750.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1391.16 ₪.
מבשר השחר ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00017126
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1391.16 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:30750.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:13-05-2015
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:מבשר השחר
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר