בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00018979

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00018979 - הלוואה לכיסוי חובות.

73netz ביקש הלוואה על סך 17937.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 561.72 ₪.
73netz ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00018979
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:561.72 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:17937.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:31-05-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:73netz
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר