בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00019175

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00019175 - הלוואה לכיסוי חובות.

שפע ביקש הלוואה על סך 15375.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1336.03 ₪.
שפע ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00019175
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1336.03 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:15375.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:01-06-2015
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:שפע
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:55-64

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר