בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00019177

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00019177 - הלוואה לכיסוי חובות.

pxj2015 ביקש הלוואה על סך 15887.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 717.1 ₪.
pxj2015 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00019177
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:717.1 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:15887.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:01-06-2015
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:pxj2015
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:55-64

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר