בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00085346

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00085346 - הלוואה לכיסוי חובות.

איש ביקש הלוואה על סך 12600.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 568.24 ₪.
איש ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00085346
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:568.24 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:12600.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 04-09-2016
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:איש
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:אחר

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר