בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00085427

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00085427 - הלוואה לכיסוי חובות.

קלוגי ביקש הלוואה על סך 16352.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 507.31 ₪.
קלוגי ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00085427
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:507.31 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:16352.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 05-09-2016
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:קלוגי
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר