בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00110399

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00110399 - הלוואה לכיסוי חובות.

i770 ביקש הלוואה על סך 27560.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 884.12 ₪.
i770 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00110399
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:884.12 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:27560.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 20-08-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:i770
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:65+

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר