בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00110402

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00110402 - הלוואה לכיסוי חובות.

שרלונה ביקש הלוואה על סך 12720.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 581.29 ₪.
שרלונה ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00110402
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:581.29 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:12720.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 20-08-2017
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:שרלונה
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר