בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00110484

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00110484 - הלוואה לכיסוי חובות.

זוהר ביקש הלוואה על סך 24075.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1089.84 ₪.
זוהר ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00110484
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1089.84 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:24075.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 21-08-2017
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:זוהר
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר