בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00108126

הלוואה ללימודים


בקשת הלוואה מספר 00108126 - הלוואה ללימודים.

Ron ביקש הלוואה על סך 24075.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה ללימודים.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1087.72 ₪.
Ron ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.
Ron הוסיף טקסט חופשי לבקשת ההלוואה שלו: סטודנט בפקולטה למשפטים באוני תא. בעל תואר שני מאוני תא. מעוניין בהלוואה לתקופת ההתמחות ומבחני הלשכה

פרטי בקשת הלוואה 00108126
מטרת ההלוואה:הלוואה ללימודים
ההחזר החודשי המקסימלי:1087.72 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:24075.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 23-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:Ron
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר