בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00249024

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00249024 - הלוואה לשיפוץ.

Khaled142 ביקש הלוואה על סך 32850.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 814.05 ₪.
Khaled142 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 48 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00249024
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:814.05 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:32850.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 24-01-2020
משך ההלוואה בחודשים:48 חודשים
כינוי הלווה:Khaled142
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר