בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00005834

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00005834 - הלוואה לשיפוץ.

דודו ביקש הלוואה על סך 23460.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 736.1 ₪.
דודו ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00005834
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:736.1 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:23460.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:28-12-2014
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:דודו
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר