בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00019224

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00019224 - הלוואה לשיפוץ.

סנונית כהה ביקש הלוואה על סך 5200.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 451.86 ₪.
סנונית כהה ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00019224
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:451.86 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:5200.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:03-06-2015
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:סנונית כהה
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:65+

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר