בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00019605

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00019605 - הלוואה לשיפוץ.

yanivtr6 ביקש הלוואה על סך 30750.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1131.5 ₪.
yanivtr6 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 30 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00019605
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1131.5 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:30750.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:05-06-2015
משך ההלוואה בחודשים:30 חודשים
כינוי הלווה:yanivtr6
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר