בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00086030

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00086030 - הלוואה לשיפוץ.

ניס ביקש הלוואה על סך 36750.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1146.84 ₪.
ניס ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00086030
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1146.84 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:36750.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 11-09-2016
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:ניס
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:אחר

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר