בקשת הלוואה עבור שיפוץ מספר 00103653 - בלנדר הלוואות

בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00103653

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00103653 - הלוואה לשיפוץ.

ולד ביקש הלוואה על סך 18190.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1581.84 ₪.
ולד ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00103653
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1581.84 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:18190.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 15-05-2017
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:ולד
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר