בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00107401

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00107401 - הלוואה לשיפוץ.

New User ביקש הלוואה על סך 5375.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 301.81 ₪.
New User ביקש להחזיר את ההלוואה ב 19 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00107401
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:301.81 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:5375.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:12-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:19 חודשים
כינוי הלווה:New User
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר