בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00108093

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00108093 - הלוואה לשיפוץ.

psykartman ביקש הלוואה על סך 10165.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 883.76 ₪.
psykartman ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.
psykartman הוסיף טקסט חופשי לבקשת ההלוואה שלו: מבקש הלוואה לשיפוץ הבית

פרטי בקשת הלוואה 00108093
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:883.76 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:10165.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 23-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:psykartman
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר