בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00109022

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00109022 - הלוואה לשיפוץ.

לירן ביקש הלוואה על סך 34450.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1067.5 ₪.
לירן ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00109022
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1067.5 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:34450.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 05-08-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:לירן
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר