בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00308191

רכב


בקשת הלוואה מספר 00308191 - רכב.

fabbluke61 ביקש הלוואה על סך 17282.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה רכב.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 338.15 ₪.
fabbluke61 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 60 תשלומים חודשיים.


לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר