בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00327892

רכב


בקשת הלוואה מספר 00327892 - רכב.

bigggwen1 ביקש הלוואה על סך 16725.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה רכב.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 327.24 ₪.
bigggwen1 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 60 תשלומים חודשיים.


לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר