בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00219678

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00219678 - הלוואה לכיסוי חובות.

biggemma42 ביקש הלוואה על סך 10212.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 324.75 ₪.
biggemma42 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00219678
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:324.75 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:10212.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 12-08-2019
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:biggemma42
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר