בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00012711

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00012711 - הלוואה לכיסוי חובות.

אנצוק ביקש הלוואה על סך 12300.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 556.46 ₪.
אנצוק ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00012711
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:556.46 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:12300.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:17-04-2015
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:אנצוק
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר