בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00016173

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00016173 - הלוואה לכיסוי חובות.

שוקטה ביקש הלוואה על סך 30750.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 964.02 ₪.
שוקטה ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00016173
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:964.02 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:30750.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:07-05-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:שוקטה
מין הלווה:נקבה
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר