בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00019233

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00019233 - הלוואה לכיסוי חובות.

מוצלח ביקש הלוואה על סך 17937.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 468.32 ₪.
מוצלח ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00019233
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:468.32 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:17937.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:04-06-2015
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:מוצלח
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר