בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00110061

הלוואה לכיסוי חובות


בקשת הלוואה מספר 00110061 - הלוואה לכיסוי חובות.

אורן ביקש הלוואה על סך 34450.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לכיסוי חובות.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1105.15 ₪.
אורן ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.
אורן הוסיף טקסט חופשי לבקשת ההלוואה שלו: אני נשוי ואב לארבעה. בנוסף לעבודתי כשכיר במשרה מלאה + ועסק משפחתי אני עוסק בתחום הטיפול. ההכנסות גבוהות וצפוייה עלייה משמעותית בהן לאור יזמות בתחום האינטרנט. תודה רבה על התמיכה.

פרטי בקשת הלוואה 00110061
מטרת ההלוואה:הלוואה לכיסוי חובות
ההחזר החודשי המקסימלי:1105.15 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:34450.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 16-08-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:אורן
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:45-54

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר