בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00084926

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00084926 - הלוואה לשיפוץ.

yb1010 ביקש הלוואה על סך 10022.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 870.53 ₪.
yb1010 ביקש להחזיר את ההלוואה ב 12 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00084926
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:870.53 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:10022.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 22-08-2016
משך ההלוואה בחודשים:12 חודשים
כינוי הלווה:yb1010
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:55-64

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר