בקשת הלוואה עבור שיפוץ מספר 00087914 - בלנדר הלוואות

בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00087914

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00087914 - הלוואה לשיפוץ.

חמאדה ביקש הלוואה על סך 21000.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 653.3 ₪.
חמאדה ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00087914
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:653.3 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:21000.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 16-10-2016
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:חמאדה
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר