בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00103118

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00103118 - הלוואה לשיפוץ.

פיגו ביקש הלוואה על סך 34287.5 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1072.47 ₪.
פיגו ביקש להחזיר את ההלוואה ב 36 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00103118
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1072.47 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:34287.5 ₪
תאריך בקשת ההלוואה: 07-05-2017
משך ההלוואה בחודשים:36 חודשים
כינוי הלווה:פיגו
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:35-44

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר