בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00107542

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00107542 - הלוואה לשיפוץ.

New User ביקש הלוואה על סך 10490.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 345.04 ₪.
New User ביקש להחזיר את ההלוואה ב 43 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00107542
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:345.04 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:10490.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:13-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:43 חודשים
כינוי הלווה:New User
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:25-34

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר