בלנדר - פרטים אנונימיים אודות בקשת הלוואה מספר 00107772

הלוואה לשיפוץ


בקשת הלוואה מספר 00107772 - הלוואה לשיפוץ.

הפרקליט ביקש הלוואה על סך 24075.0 ₪. ההלוואה המבוקשת הינה הלוואה לשיפוץ.
בבלנדר הלווים בוחרים את ההחזר החודשי המקסימלי שהם מוכנים לשלם, ההחזר הנבחר לבקשת הלוואה זו הינו 1087.72 ₪.
הפרקליט ביקש להחזיר את ההלוואה ב 24 תשלומים חודשיים.

פרטי בקשת הלוואה 00107772
מטרת ההלוואה:הלוואה לשיפוץ
ההחזר החודשי המקסימלי:1087.72 ₪
סכום ההלוואה המבוקש:24075.0 ₪
תאריך בקשת ההלוואה:17-07-2017
משך ההלוואה בחודשים:24 חודשים
כינוי הלווה:הפרקליט
מין הלווה:זכר
קבוצת גיל:65+

לצפייה בבקשות הלוואה נוספות שנתקבלו בבלנדר